INŠTITUT ZA AVTIZEM

INŠTITUT ZA AVTIZEM

RAZVOJNI CILJI:

 1. Izobraževalni programi za strokovnjake, ki se ukvarjajo z avtizmom, za starše avtističnih otrok, kot tudi za predavatelje in učitelje za vključitev avtističnih otrok v vzgojno-izobraževalni program.
 2. Predavalna baza za specialistični magistrski program AVTIZEM AME ECM.

 

SPLOŠNI CILJI:

 • pridobivanje znanja o možnostih uporabe svetovalnega dela in vplivih njegove uporabe;
 • obvladanje znanj in veščin, ki so potrebni za nadzor in izvajanje različnih oblik terapevtskih in rehabilitacijskih postopkov, ter samostojno kreiranje slednjih;
 • razvoj in izpopolnjevanje veščin potrebnih za delo v multidisciplinarni ekipi.

 

DEJAVNOST INŠTITUTA:

Dejavnost Centra za izobraževanje se nanaša na načrtovanje, izdelavo in izvajanje programa trajnega poklicnega izpopolnjevanja strokovnjakov iz prakse, kateri se ukvarjajo s prevencijo, diagnostiko in rehabilitacijo ali zdravljenjem oseb z avtizmom in inkluzivnim izobraževanjem.

Center promovira naslednje evropske principe:

 • racionalizacijo in modularizacijo izobraževalnih programov;
 • uvajanje novih oblik predavanja, novih metod predavalnega procesa in kontinuiranega dela strokovnjakov;
 • udejstvovanje študentov kot partnerjev v izobraževalnem procesu strokovnjakov, staršev in strokovnjakov za inkluzivno izobraževanje avtističnih oseb, kot tudi baze za podiplomske študije s področja avtizma;
 • sodobni pristopi v načrtovanju, izdelovanju, uporabi in evalvaciji standardnih in sodobnih programov s področja rehabilitacije oseb z avtizmom;
 • spremljanje in preučevanje fenomena prizadetosti v družbenem obnašanju pri avtizmu;
 • spodbujanje in ohrabrenje posameznika, družin in družbe k razumevanju specifičnih potreb in možnosti oseb z avtizmom;
 • obvladovanje tehnik znanstveno-raziskovalnega dela s področja posebne rehabilitacije, uporaba in prevzemanje znanstveno dokazanih dejstev in neposredno, strokovno ter znanstveno-raziskovalno delo;
 • karakteristični in multidisciplinarni pristop pri individualnem in skupinskem delu z avtističnimi osebami;
 • uvajanje standardov v proces vrednotenja znanja, veščin in strokovnih kompetenc, ki so primerljive z evropskimi standardi;
 • postopki in metode pri delu z avtističnimi osebami v kontekstu vloge in profesionalne odgovornosti terapevtov v zdravstveni skupini prevencije, detekcije, terapije in rehabilitacije prizadetosti glasu, govora in komunikacije ter fenomen prizadetosti obnašanja;
 • usposabljanje strokovnjakov za izvajanje programa prevencije, zgodnje detekcije, delovne terapije, rehabilitacije, socializacije in socialne integracije oseb z avtizmom, inkluzije.

 

PODROČJA DEJAVNOSTI INŠTITUTA:

 1. Izobraževalni seminarji za strokovnjake, ki se ukvarjajo z avtizmom (psihologi, pedagogi, logopedi, sociologi)

DIAGNOSTIČNI PROCES ZA OTROKE, NAJSTNIKE IN ODRASLE

Urnik za diagnostično opazovanje avtizma

Kvocient avtističnega spektra (QA)

Popravljen diagnostični intervju o avtizmu (ADI-R)

 

 1. Izobraževalni seminar za starše avtističnih otrok

Izobraževalni program za starše otrok z avtizmom.

Vodič za starše – informacije in sredstva za družine otrok z motnjami avtističnega spektra.

Seminar je oblikovan s ciljem krepiti starševsko vlogo in veščine pri vzgoji avtističnih otrok.

Poudarki seminarja

 1. Pozitivna interakcija:
 • ustvarjanje pozitivne interakcije med starši, družinskimi člani in avtističnimi otroci;
 • organiziranje delavnic praktičnega usposabljanja staršev, vključno s podajanjem tehnik, ki so prilagojene njihovim otrokom staršev s pridobivanjem tehnik prilagojenih za njihovim otrokom.
 1. Povratne informacije in učenje:
 • usposabljanje staršev, kako naj informacije o vplivu na avtističnega otroka, ki jih dobijo, izkoristijo za promocijo in podporo samostojnosti in neodvisnosti otrok.
 1. Postavljanje omejitev v interakciji in reševanje težav v družini.
 • izobraževanje staršev, kako na učinkovit način z avtističnim otrokom komunicirati in kako jim postaviti meje;
 • sprejetje učinkovite in pozitivne strategije za reševanje težkih interaktivnih situacij v družini.

 

Obstajajo programi, ki so s pomočjo delavnic ali z ustvarjanjem lastne smeri, v sodelovanju z drugimi institucijami in strokovnjaki, namenjeni usposabljanju vzgojno-izobraževalnega kadra.

 

 1. Izobraževalni seminar za učitelje, predavatelje in šolske pedagoge, kako avtistične otroke vključiti v izobraževalni sistem

Izobraževalni program za vključevanje in nadzor nad vključevanjem

 • ustvarjanje pogojev, kateri vodijo k povečanju dostopnosti kakovostne izobrazbe za vse;
 • razvoj kot promocija modela vključevalnega pristopa;
 • razvoj meščanske identitete in povečanje interkulturnih kompetenc predavateljev in šolskih pedagogov;
 • povečanje kapacitet vzgojno-izobraževalnega kadra za delo z avtističnimi otroci v razredu.

Velikega pomena sta pri tem izobrazba in dojemanje pomena vključevalnega izobraževanja in ustvarjanje senzibilnosti za delo z avtističnimi otroci.

Udeleženci seminarja bodo:

 • seznanjeni z veščinami prepoznavanja kapacitet in moči, s katerimi avtistični otrok razpolaga, da bi se lahko vključil v skupino vrstnikov;
 • sposobni prepoznati izobraževalne, čustvene, socialne in zdravstvene potrebe avtističnih otrok;
 • pridobili bodo veščine kreiranja individualnega izobraževalnega načrta z dodatno izobraževalno potrebo;
 • seznanjeni bodo z veščinami upravljanja oddelka in s partnerskim odnosom do učencev in do družine avtističnega otroka;
 • seznanjeni bodo z različnimi vrstami motivacije in asertivne komunikacije.

 

 1. Integrativna svetovalnica za avtizem

Multidisciplinarni program kreiranja  terapijskega procesa z individualnim pristopom, z elementi behavioralne in zdravstvene  terapijske nege otrok z diagnozo ASD.

Cilji:

 1. Oceniti individualne specifičnosti in potrebe vsakega posameznika in tistega, ki ima težave z avtizmom.
 2. Oceniti bioindividualnosti vsake osebe v kontekstu terapijske verjetnosti, specifične patološke predispozicije pacienta.
 3. Definirati algoritem vseh zunanjih in notranjih faktorjev bolezni, kot so prizadetost genoma, način življenja, način prehrane, psihološki status, vplivi življenjskega okolja in kulturnih specifik.
 4. Vzpostaviti terapijski proces: poleg protokola zdravljenja je cilj, da se organizira in rehidrira, ponovno mineralizira, detoksicira, doda nova energija, se vzpostavi specifična strukturna odpornost, nudenje psihoterapijske podpore in postavljanje smernic za osebni razvoj.