INŠTITUT ZA NEFORMALNE OBLIKE VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Se izvajajo v sklopu posameznih tečajev za potrebe stroke, ob spremljavi posameznih predmetov, ki se izvajajo po akreditiranem programu tega predmeta.

INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO IN UPORABNO PSIHOLOGIJO

V STC se izvajajo individualne, partnerske/zakonske in družinske terapije, terapije za starše v postopku ločitve, podporne skupine ter izobraževanja.

INŠTITUT ZA INTEGRATIVNE PROCEDURE

Osnovni smisel integrativnega pristopa, ki služi izboljšanju zdravja ljudi, je uporaba najboljših metod in procedur uradne (takoimenovane zahodne, šolske) in tradicionalne (alternativne, komplementarne) medicine s skupnim ciljem, da se pacientu pomaga na najbolj kakovosten način.

INŠTITUT ZA AVTIZEM

Izobraževanje se nanaša na načrtovanje, izdelavo in izvajanje programa trajnega poklicnega izpopolnjevanja strokovnjakov iz prakse, kateri se ukvarjajo s prevencijo, diagnostiko in rehabilitacijo ali zdravljenjem oseb z avtizmom in inkluzivnim izobraževanjem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *