INŠTITUT ZA INTEGRATIVNE PROCEDURE

INŠTITUT ZA INTEGRATIVNE PROCEDURE

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v svoji definiciji zdravja poudarila, da je “zdravje večdimenzionalni fenomen dinamičnega ravnovesja, v katerem se odnos med posameznikom in njegovim okoljem, tako na socialni kot tudi na fizični ravni, lahko smatra kot celovito”.

Osnovni smisel integrativnega pristopa, ki služi izboljšanju zdravja ljudi, je uporaba najboljših metod in procedur uradne (takoimenovane zahodne, šolske) in tradicionalne (alternativne, komplementarne) medicine s skupnim ciljem, da se pacientu pomaga na najbolj kakovosten način.

PROGRAMI

Celovit oz. integrativni pristop vključuje spremembo načina življenja, spodbujanje razvoja emocionalnega in duhovnega zdravja, ki vpliva na razvoj homeostaze. Izobraževanje posameznika poteka s pomočjo učnih metod in ravnanjem, ki je zasnovan na celovitih procedurah multidiciplinarnega pristopa, na psihovegetativnem in psihosomatskem programu, katerih osnova so tako sinergija, nutricionizem, suplementacija, homeoterapevtska zdravila (bioidentični hormoni, nevroimunomodulatorji) kot tudi alopatska zdravila, botanični pripravki, terapevtsko razstrupljanje in sprostitev stresa s pomočjo bioresonantnega zdravljena.

Program je usmerjen k individualnem pristopu, torej vsak posameznik bo obravnavan individualno, s pomočjo razumevanja večfaktorskega vpliva na homeostatski sistem ravnovesja in s spoznavanjem vseh vidikov vsakodnevnega življenja, odnosa do okolja, delovnega okolja, medicinske ekologije in družbe.

Program podpira zdravje. Z analizo informacij, ki smo jih prejeli s pomočjo intervjuja, anamneze, preiskav, integrativnih in neinvazivnih procedur, informacij življenjskih pogojev in s pomočjo družinske, delovne in ekološke okolice ter faktorjev, ki so sodelovali v razvoju procesa destabilizacije homeostaze, lahko terapevt oz. edukator razvije zavest in model zdravega pristopa ter novega sloga življenja. Na ta način lahko oblikuje zdravljenje, katerega podlaga so individualne karakteristike.

Integrativni program vzpostavi sistemsko ravnovesje ter fiziološke in življenjske spremembe, ki so sestavni del prevencije in terapije, v kolikor so prisotne kronične bolezni, ter rehabilitacije.

Osebni pristop upošteva notranje statuse (emocije in duhovni proces) in zunanje (fiziološke in biokemične) faktorje, ki imajo vpliv na sistemsko funkcionalnost.

Integrativna medicina je primerna tako za akutna kot tudi kronična obolenja, z ozirom na to, da uravnoveša homeostatske mrežne sisteme in homeostazo.

OSNOVNI PROGRAM INTEGRATIVNEGA PRISTOPA

Je namenjen vsem, ki želijo analizo in oceno statusa homeostaze in organizma, oceno modela vsakodnevnega življenja in izobraževanje na področju izboljšanja življenjske kakovosti, da bi lahko tako preprečili motnje v zdravju.

Cilj preventivnih integrativnih programov je oceniti stanje organizma v danih življenjskih okoliščinah, s pomočjo holističnega pristopa analize navad, stališč in s pomočjo družinskega, delovnega ter medicinsko ekološkega okolja. Prav tako igra veliko vlogo hitro odkrivanje negativnih in potencialnih faktorjev, osvajanje novih zdravih navad, odstranitev negativnih faktorjev, sprememba življenjskega sloga na podlagi zdravega koncepta, izboljšanje eventualnih slabosti organizma in okrepitev samoregulacije.

SPECIALNI PROGRAMI

Je ozko naravnan program, ki je namenjen potrebam pacientov s posebnimi potrebami oziroma ali poklici:

  1. športniki
  2. menedžerji
  3. nosečnice
  4. starejše osebe

Ta ozko naravnan program je namenjen pacientom, ki imajo določeno bolezen ali so v procesu zdravljenja, med katerim se sposobnost organizma prenese v stanje, v katerem se lahko izvedejo terapije, rehabilitacije, uspešnejše terapije in v katerem se tveganje recidiva zmanjša.

V primeru obstoječih terapij zaradi neke obstoječe bolezni, ob predhodno navedenem prenosu organizma v optimalno stanje, v katerem se organizem odziva na dražljaje, ta program odstrani negativne faktorje, ki bi lahko vplivali na že obstoječo terapijo. Hkrati vzpostavlja sinergijo zdravljenja, med katerim se oblikuje najugodnejša, najhitrejša in najučinkovitejša pot do uporabe tovrstnega načina zdravljenja.

Integrativni program z več obstoječimi diagnozami:

  1. onkologija
  2. endokrinologija
  3. avtizem
  4. neplodnost
  5. psihiatrija, ipd.