SPLOŠNI CILJI CENTRA

  • pridobivanje znanja o možnostih uporabe svetovalnega dela in učinki njegove uporabe;
  • obvladovanje znanj in veščin, ki so nujna za upoštevanje in izvedbo različnih terapevtskih in rehabilitacijskih postopkov treh njihovo samostojno kreiranje;
  • razvoj in izpopolnjevanje veščin, ki so nepogrešljiva za delo v multidisciplinarni ekipi.

DEJAVNOSTI CENTRA

Dejavnost izobraževalnega instituta se nanaša na načrtovanje, pripravo in izvedbo programa permanentnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnjaka iz prakse, ki se ukvarja s preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo oz. zdravljenjem na področju psihoterapije, uporabne psihologije, integrativnih postopkov in avtizma.

VODSTVO CENTRA

  • Direktor centra
  • Izobraževalni in strokovni kolegij
  • Programski kolegij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *