INŠTITUT ZA NEFORMALNE OBLIKE VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA

INŠTITUT ZA NEFORMALNE OBLIKE VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Neformalne oblike vseživljenjskega izobraževanja se izvajajo tudi sklopu posameznih tečajev za potrebe stroke, ob spremljavi posameznih predmetov, ki se izvajajo po akreditiranem programu tega predmeta.

TEČAJI

Akupunktura in sorodne tehnike

Program se bo izvajal v sodelovanju v sodelovanju z naslednjimi raziskovalnimi in strokovnimi institucijami:

  • International College of Acupuncture & Electro-Therapeutics, official journal;
  • Acupuncture & Electro- Therapeutics Research;
  • International Journal of Integrated Medicine (Cognizant Communications).

Program bo potekal na dveh stopnjah, po 150 ur, v sodelovanju z združenjem za akupunkturo.

Rezonantna, biorezonantna, kvantna medicina in BDORT

Akreditiran program bo potekal v sodelovanju z Evropskim združenjem za integrativno medicino.

Zdravilišča

Program bo potekal v sodelovanju  s specializiranimi zdravstvenimi, zdraviliškimi in športnimi institucijami.

Homeopatija

Program bo potekal v sodelovanju z Evropskim  združenjem za integrativno medicino.

Medicina duše, uma in telesa

Udeleženci bodo lahko izbirali med tečaji.

Fitoterapija

Program bo potekal v sodelovanju s Farmacevtsko fakulteto Novi sad in ostalimi strokovnimi združenji.