Dejavnost izobraževalnega instituta se nanaša na načrtovanje, pripravo in izvedbo programa permanentnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnjaka iz prakse, ki se ukvarja s preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo oz. zdravljenjem na področju psihoterapije, uporabne psihologije, integrativnih postopkov in avtizma

Institut  podpira sledeča evropska načela:

•        racionalizacijo in modularizacijo izobraževalnega programa;

•        uvedbo novih učnih oblik, novih metod učnega procesa in kontinuiranega strokovnega dela;

•        sodelovanje študentov kot partnerjev v učnem strokovnem procesu in v bazi za podiplomske študije;

•        sodobne pristope pri načrtovanju, izdelavi, uporabi in evalvaciji standardnih in sodobnih programov na področju izboljšanja življenjske kakovosti;

•        spremljavo in preučevanje fenomena motenj v kolektivnem obnašanju;

•        spodbujanje in krepitev posameznikov, družin in društev, za razumevanje specifičnih potreb in možnosti v sodobni družbi;

•        obvladovanje tehnik znanstveno-raziskovalnega dela na področju specialne rehabilitacije, uporabo in obvladovanje znanstveno potrjenih dejstev ter neposrednega strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela;

•        osebnostni multidisciplinarni pristop k individualnem in skupinskemu delu;

•        uvajanje standardov v postopku evalvacije znanja, veščin in strokovnih kompetenc, ki so primerljivi z evropskimi standardi;

•        postopke in metode dela z osebami, v kontekstu vloge in strokovne odgovornosti terapevta v zdravstvenem timu preventive, detekcije, terapije in rehabilitacije motenj komunikacije in fenomena motenj obnašanja; •        usposabljanje strokovnjaka za izvedbo programa preventive, hitre detekcije, delovne terapije, rehabilitacije, socializacije in socialne integracije.